Kontakt

Związek Harcerstwa Polskiego

Chorągiew Podkarpacka

Hufiec Łańcut

 

Adres biura:

Komenda Hufca ZHP w Łańcucie
ul. Mickiewicza 3, 37-100 Łańcut

(biuro: budynek I LO, po schodach z prawej strony dziedzińca)

e-mail: lancut@zhp.pl
tel. 663 117 628

Osoba do kontaktu:

komendant hufca: podharcmistrz Mirosław Mac

NIP: 813 02 68 490

konto Bank PEKAO S.A. o/Łańcut: 54 1240 2643 1111 0000 3778 2034

 

 

 

*(oznacza pole wymagane)