Biwak Zimowy Harcerzy Hufca Łańcut

Biwak Zimowy odbędzie się w dniach 20-22 lutego w I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Łańcucie. Koszt imprezy wynosi 30 zł. Zgłoszenia trwają do 18 lutego 2015 r. do godziny 16.00 drogą elektroniczną na adres: lancut@zhp.pl.
Czytaj dalej

16-to godzinny Kurs Pierwszej Pomocy. 6 – 7 MARCA 2015r.

Kurs Pierwszej Pomocy przeznaczony dla osób z otwartymi próbami przewodnikowskimi lub dla tych, którzy planują takowe otworzyć w przyszłości. Odbycie Kursu Pierwszej Pomocy jest jednym z wymogów pozytywnego zamknięcia Próby Przewodnikowskiej.

Czytaj dalej

Spotkanie opłatkowe harcerzy Hufca Łańcut w Markowej

Opłatek harcerzy hufca łańcut w Markowej 7 W dniu 10 stycznia w Markowej spotkaliśmy się wszyscy na Wigilii Hufcowej, przygotowanej przez drużynę z tej miejscowości z dh. Magdaleną Grzybowską-Rogalą na czele. To wydarzenie było okazją do wielu wyróżnień. Odbyło się tam między innymi zakończenie kursu przewodnikowskiego, jak i nadanie stopnia podharcmistrzyni druhnie Magdalenie z Markowej. Mieliśmy okazję pośpiewać i spędzić miło czas z naszymi przyjaciółmi, ponieważ tę noc spędziliśmy w Zespole Szkół w Markowej.

Czytaj dalej

Kurs przewodnikowski zakończony!!!

harcerze ZHP Hufca Łańcut na kursie przewodnikowskim W dniu 10.01.2015r. na Wigilii Hufcowej w Markowej zakończył się kurs przewodnikowski zorganizowany przez ZKK Hufca ZHP w Łańcucie. Komendantką kursu była phm. Sabina Krupińska-Toporek, a sprawami organizacyjnymi zajmowała się phm. Monika Barycka.

Czytaj dalej

Spotkanie opłatkowe instruktorów Hufca Łańcut

wigilia-instruktorska-harcerzy-hufca-lancut-w-handzlowce-3 W dniu 3.01.2015r. odbyło się spotkanie opłatkowe dla instruktorów i harcerzy z otwartymi próbami przewodnikowskimi Hufca Łańcut. Organizatorami były druhna Kasia z Handzlówki i druhna Grażyna z Wysokiej wraz z kręgiem Czerwone Korale i harcerzami z 12WDH z Handzlówki.

Czytaj dalej